HỆ THỐNG CUNG CẤP DẦU CHO MÁY PHÁT ĐIỆN

Mô tả dự án HỆ THỐNG CUNG CẤP DẦU CHO MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI TRUNG TÂM DỮ LIỆU DATA CENTER

Dựa theo yêu cầu thực hiện hệ thống Redundancy, các máy phát chạy liên tục và không được thiếu hụt nhiên liệu. Hệ thống vận hành theo sơ đồ nguyên lý như sau:

Hệ thống gồm:

– 04 bồn dầu lưu trữ 36,000L.
– 03 bồn dầu cung cấp cho máy phát 1,000L.
– 04 bơm được hoạt động luôn phiên.
– 01 bơm lọc dầu hàng tuần.

Các thiết bị:

– PLC S7-1500 (Redundancy), ET200SP, HMI 12”
– Bộ Gateway chuyển từ Profinet sang Modbus TCP (NT 100-RE-EN)
– Bộ nguồn 220VAC/24VDC 20A (85442), Thiết bị đóng cắt (MCCB, Contactor, …)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *