Hệ thống cân định lượng tại nhà máy bia

Trong quá trình sản xuất, quá trình cân két bia để đưa ra thị trường tiêu thụ là một giai đoạn cực kỳ quan trọng.
Gần đây, chúng tôi vừa lắp đặt một tủ điều khiển cân két bia với tốc độ két bia trên băng tải khoảng 120 két/ 1 phút.

Hệ thống cân hoạt động sử dụng PLC và màn hình cảm ứng Siemens, biến tần Danfoss – vận hành theo công nghệ có sẵn của nhà máy bia và có thể được gọi là “Crate Weigher”.

Mô tả hệ thống như sau:
Sản phẩm đầu ra là các loại sản phẩm: 330ml , 640ml… được chọn từ màn hình điều khiển.
Nhiệm vụ của hệ thống: Kiểm tra đủ chai bia trong két.
Kiểm tra trọng lượng mỗi két đúng theo tiêu chuẩn ban đầu.
Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại khỏi dây chuyền.
Nếu cảm biến phát hiện két bị lỗi thì phải đưa ra khỏi hệ thống trong vòng 1s nếu không hệ thống sẽ dừng lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *