Camera đọc mã QR kiểm soát pallet lon

Lắp đặt hệ thống smart camera – PC để kiểm soát pallet lon trong dây chuyền cấp lon cho sản xuất

Pallet lon không (có dán nhãn chứa QR code) trên dây chuyền được smart camera quét mã QR rồi truyền thông tin pallet về máy tính (đặt gần đó) thông qua ethernet. Qua đó, ngưởi vận hành có thể kiểm tra thông tin sản xuất của ngày/ ca làm việc; ngưởi quản lý có thể truy cập thông tin được lưu trong máy tính trong thời gian đã qua…

Thiết bị được sử dụng:

Smart camera của Wenglor.
Máy tính cài phần mềm giám sát, lưu trữ thông tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *