Cable gland cho ngành thực phẩm và thuốc men

New Cable entry for Food and Pharmaceutical industries (KEL-DPZ-HD)

Cable entry dùng trong ngành thực phẩm, dược và máy đóng gói… với thiết kế đặc biệt đáp ứng các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.

IP cao

Nhiều kích cỡ

Phù hợp với các chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *