BỘ CHUYỂN ĐỔI GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC netTAP NT151

Realtime gateway netTAP NT151

NT151 là công cụ chuyển đổi dữ liệu mạng Ethernet thời gian thực:
– Là cầu nối giữa hai mạng Ethernet thời gian thực bất kỳ.
– Cho phép lựa chọn, cấu hình linh hoạt các chế độ hoạt động Slave/Master hoặc Slave/Slave.
– Tích hợp dễ dàng.
– Phân tách mạng an toàn thông qua bộ đệm dữ liệu nội bộ.
– Thời gian chuyển đổi nhanh dưới 10 mili giây.

Có thể kết hợp chuyển đổi các loại giao thức mạng theo bảng:

– Mỗi kết nối có 2 cổng RJ45 cho phép đấu nối mạng theo hình sao (star), mạng vòng (ring).
– Cấu hình, chẩn đoán thông qua giao tiếp USB và phần mềm kèm theo.

Kết nối với máy tính, mapping data dễ dàng thông qua thao tác kéo & thả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *