BỘ CHUYỂN ĐỔI GIAO THỨC MẠNG REAL-TIME ETHERNET

REAL-TIME ETHERNET GATEWAY

Real-time Ethernet gồm: EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, POWERLINK và Sercos. Bộ gateway netTAP NT151 chuyển đổi qua lại giữa các giao thức với thời gian chuyển đổi nhanh <10 ms.

– Cấu hình lựa chọn dễ dàng giữa Slave/Master hoặc Slave/Slave.
– Mỗi kết nối có 2 cổng cho phép đấu nối mạng theo hình sao (star), vòng (ring) mà không cần thêm thiết bị khác.
– Cấu hình, chẩn đoán thông qua giao tiếp USB và phần mềm kèm theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *