Bộ chia cáp QTMB + KEL-QUICK

QTMB grommet: One size fits all!

Icotek ra mặt bộ chia cáp (grommet) đa thành phần và kích cỡ QTMB

Grommet QTMB mới cho phép các connector tich hợp sẵn cáp vào hệ thống KEL-QUICK của icotek. Điểm nổi bật là tính linh hoạt của các grommet (lên đến 3 mm). Phạm vi kẹp biến đổi nên QTMB rất phù hợp nếu đường kính cáp chính xác chưa được biết. Ngay cả các cáp lớn hơn với phạm vi kẹp lên đến 23 mm có thể được chèn vào nhờ vào bộ QTMB mới này.

Các sản phẩm mới và các mẫu miễn phí hiện đã được xuất xưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *