Bảo hành

Điều khoản bảo hành: bảo hành các sản phẩm công ty cung cấp cho khách hàng trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng/ xuất hóa đơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *