Analog input 8 kênh AI 8x R/RTD

Sản phẩm mới của Helmholz giúp tiết kiểm không gian tủ điện, có thể chấp nhận đến 8 ngõ vào Pt100, Pt1000

Mã hàng:
600-253-4BH21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *