Tủ điện điều khiển kho lạnh

Tủ điều khiển kho lạnh

Dự án cung cấp, lắp đặt tủ điện điều khiển kho lạnh.
Các thiết bị chính trong tủ điều khiển: PLC Allen Bradley, thiết bị chống sét lan truyền của Phoenix Contact…
PLC điều khiển/ thu thập dữ liệu từ các kho lạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *