TAP IE 100 – Ethernet Test Access Point

TAP IE 100, Ethernet Test Access Point, 10/100 Mbps


– TAP IE 100 cho phép ghi lại các giao tiếp ethernet ở tốc độ 10 hoặc 100 Mbps mà không gặp hiệu ứng phản hồi.
– Tín hiệu ethernet truyền qua hai cổng RJ45 đồng thời cũng được gửi ra trên hai cổng giám sát dưới dạng “bản sao”. Với PC hoặc thiết bị chẩn đoán khác, các bức điện ethernet có thể được ghi lại và phân tích, ví dụ thông qua công cụ “Wireshark”.
– Thiết kế phẳng thực dụng cùng với sự sắp xếp thông minh của việc kết nối mạng giúp tiết kiệm không gian trong tủ điều khiển.

– Các bức điện được tách an toàn và thụ động
– Theo dõi tất cả 7 lớp OSI và phản chiếu các gói ở mọi kích thước và kiểu cũng như lưu lượng VLAN
– Dùng cho mạng 10 hoặc 100Mbit / s
– Không ảnh hưởng đến đường truyền ethernet trong trường hợp mất điện TAP IE 100, khi thiết bị giám sát có kết nối / không kết nối với cổng giám sát, khi thiết bị giám sát đang ở trạng thái làm việc hoặc trạng thái nghỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *