netLINK PROXY_Profibus DP slave to PROFINET

netLINK PROXY_Profibus DP slave to PROFINET

netLINK PROXY được sử dụng để tích hợp một Profibus-DP slave kết nối vào mạng PROFINET.

Kiểu dáng giống như là một profibus connector gồm một cổng Profibus để gắn lên Profibus-DP slave, cổng còn lại kết nối với PROFINET.

Thiết kế gọn, nhẹ, cấu hình đơn giản, là giải pháp hiệu quả về chi phí và tiện dụng để tích hợp một thiết bị Profibus-DP slave vào mạng PROFINET.

Article Overview:
NL 51N-DPL 1703.430 | netLINK Proxy Ethernet PROFIBUS-DP-Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *