Nâng cấp hệ thống điều khiển tự động cho bồn lọc nước của nhà máy nước

Hệ thống bồn lọc nước thuỷ cục hoạt động như thế nào?

Nước thô được lấy vào sau khi qua hệ thống bể lắng sẽ loại bỏ khoảng 80..90% cặn lơ lửng. Sau đó nước được đưa vào hệ thống bế lọc để loại bỏ hoàn toàn cặn lơ lửng – giai đoạn cuối cùng làm trong sạch nước sinh hoạt, cấp nước cho thành phố.

Hệ thống bể lọc được điều khiển bởi tủ điều khiển tự động dùng PLC và màn hình giao diện của Phoenix. PLC sẽ điều khiển tự động quá trình lọc (thông qua cơ cấu chấp hành: hệ thống van) sao cho mức nước ra được duy trì nhưng vẫn đảm bảo độ trong của nước (tự động điều chỉnh tốc độ lọc); kết hợp với màn hình giao diện cho phép thay đổi thông số cần thiết cho quá trình lọc (thời gian trong quá trình rửa lọc, các giới hạn mức nước…).

Ngoài ra, khi bộ lọc bị tắc do cặn, hệ thống sẽ được ngừng và chuyển sang chế độ rửa lọc một cách tự động hoặc bán tự động. Quá trình rửa lọc được vận hành tự động và trở về chế độ lọc khi quá trình này kết thúc.

Tủ điện điều khiển được thiết kế chống hơi clor, hơi ẩm; vận hành dể dàng, thân thiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *