Mở rộng hệ thống lạnh

Tủ điện điều khiển Hệ thống lạnh mở rộng trong nhà máy bia
Thi công lắp đặt điện cho dự án mở rộng Cellar – nhà máy bia

Công việc thi công lắp đặt điện bao gồm:

Lắp đặt máng cáp/ cáp.
Đấu nối điện cho hệ thống.
Lắp đặt hệ thống cáp quang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *