Lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống lạnh cho nhà máy thực phẩm

Dự án lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống lạnh cho nhà máy sản xuất kem, yaout

Cung cấp, lắp đặt tủ điều khiển hệ thống lạnh phục vụ cho điều hoà nhiệt độ nhà xưởng cũng như phục vụ sản xuất kem, yaout của nhà máy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *