Hệ thống nước nóng siêu nhiệt

Hệ thống nước nóng siêu nhiệt

Lò hơi cung cấp nước nóng – một phần phục vụ sản xuất, một phần dự trữ.

Nước nóng – được đốt bằng dầu diesel và khí gas – một phần đưa đi sử dụng, một phần đưa vào bồn trữ. Khi nhu cầu tải thấp hoặc lò hơi bị sự cố thì lấy nước nóng từ bồn trữ để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *