Hệ thống máy nén khí phục vụ sản xuất của nhà máy

Tủ điện điều khiển hệ thống máy nén khí 8.5 bar tại nhà máy sản xuất phụ tùng xe ô-tô

Dự án cung cấp, lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống máy nén khí 8.5 bar.
Các thiết bị chính trong tủ điều khiển: PLC S7-300, HMI TP1200 comfort (Siemens).
PLC điều khiển/ thu thập dữ liệu từ hệ thống máy nén khí & máy sấy Atlas Copco thông qua mạng profibus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *