Dự án mở rộng hệ thống syrup

Mở rộng hệ syrup trong nhà máy nước giải khát

Công việc:

Cung cấp, lắp đặt, kiểm tra và đưa tủ điện điều khiển hệ syrup mở rộng vào hoạt động
Cung cấp và lắp đặt tủ điện với các thiết bị: PLC Siemens (S7-1200) & I/O module, biến tần Danfoss…
Lập trình PLC & HMI cho hệ thống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *