Dự án hệ thống HVAC cho siêu thị

Hệ thống HVAC kiểm soát và khống chế  được nồng độ hạt bụi trong phòng, tạo ra sự chênh lệch về áp suất giữa phòng sạch so với môi trường bên ngoài, điều chỉnh nhiệt độ – độ ẩm luôn ổn định trong dải cho phép.

 

Tủ điều khiển giám sát hoạt động của hệ thống HVAC tại nhà máy, siêu thị…

Sử dụng PLC ILC 150 ETH (Phoenix Contact), Gateway Profibus-Ethernet NT 50-DP-EN (Hilscher)… cho hệ thống HVAC.
Thiết lập thông số, thiết lập điểm cho hệ thống HVAC.
Lập kế hoạch (lịch làm việc) cho hệ thống HVAC.
Quản lý báo động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *