Dự án điều khiển toàn bộ dàn lạnh nhà máy

Tủ điều khiển toàn bộ dàn lạnh (cung cấp một lượng gió tươi và làm mát toàn bộ nhà máy) tại nhà máy sản xuất phụ tùng xe Ôtô.

PLC Rexroth điều khiển động cơ chạy (đẩy không khí sạch vào nhà máy) khi nhiệt độ nhà máy lớn hơn nhiệt độ cài đặt.
Dự án cung cấp, lắp đặt tủ điều khiển hệ thống trao đổi nhiệt và xử lý không khí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *