BMS MM MEGA MARKET Việt Nam

Giám sát & điều khiển hệ thống điện Metro Energy Management


Giám sát/ điều khiển hoạt động của Metro: (Hệ thống điện, hệ thống lạnh, hệ thống xử lý nước, xử lý nước thải, hệ thống nước nóng, hệ thống cấp đông).


Leave a Reply

Your email address will not be published.