Relay 14 pins, 3A, DC24V, có LED

Thiết kế nhỏ gọn
4 cực tiếp điểm bằng bạc mạ vàng
Điện áp cuộn coil 24VDC