Relay 14 pins, 3A, AC220V, có LED

Thiết kế nhỏ gọn
4 cực tiếp điểm bằng bạc mạ vàng, 3A
Điện áp cuộn coil 220VAC