IO-Link Masters (VN)

8 cổng IO-Link
Cấp độ bảo vệ cao IP69K
Vỏ ngoài bằng kẽm rất chắc chắn