HMI – dòng NB

Góc nhìn rộng
Hơn 65000 màu
Lưu trữ tới 120 MB dữ liệu màn hình