Cáp tín hiệu cho cảm biến

100% đã được test qua nhà máy
Cấp độ bảo vệ IP67
Chống Shock và rung