Cảm biến CO2 kiểu trên đường ống

– Độ chính xác: 30 ppm (5%).
– Đặc điểm đáp ứng: Trong vòng 1 phút (với tốc độ gió 1,5 m/s).
– Cảm biến có thể được lắp đến chiều dài mong muốn bằng cách sử dụng mặt bích có thể điều chỉnh (được bán riêng).