Các bộ điều khiển dòng NX, NJ

Chu kỳ nhanh nhất: 125 μs
256 trục đồng bộ
Điều khiển đồng bộ cho tất cả các thiết bị nối mạng