Bộ khởi động mềm nhỏ gọn MCD 200

Dễ kết nối với biến tần qua mạng EtherNet/IP
Tiết kiệm không gian tủ điện
Giảm chi phí lắp đặt