Bộ khởi động mềm MCD 500

Dễ kết nối qua mạng EtherNet/IP
Lập trình nhanh nhờ vào 3 menu hệ thống
Bảo vệ quá tải cho mô tơ