Bộ khởi động mềm MCD 100

Tiết kiệm không gian tủ điện
Kiểu lắp đặt DIN-rail tiết kiệm thời gian và không gian cho cả loại 30 kW