Bộ điều khiển dòng CP1L

6 interrupt input. Xử lý tốc dộ nhanh
2 ports giao tiếp RS-232C và RS-485
Cài đặt và hieernt hị màn hình LCD. Có thể dùng option Board