Bộ điều khiển dòng CP1H

8 ngõ vào interrupt. Xử lý nhanh hơn gần 500 câu lệnh toàn hệ thống
2 cổng giao tiếp được tích hợp trên board là RS-232C hoặc RS-485