Quản lý năng lượng cho siêu thị

Hệ thống quản lý toà nhà, quản lý nguồn cho siêu thị

Giám sát các hoạt động liên quan đến quản lý năng lượng cho toà nhà:

Cài đặt các thông số: giá trị nhiệt độ trong siêu thị, …
Cài đặt lịch bật/ tắt đèn chiếu sáng, lịch vận hành hệ thống lạnh
Quản lý các cảnh báo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.