Lắp đặt điện và thiết bị đo hệ thống bồn ủ

Thiết bị đo hệ thống bồn ủ bia kiểu nằm

Dự án cung cấp, lắp đặt thiết bị điện và thiết bị đo.
Các thiết bị chính trong tủ điện điều khiển: ET-200M Siemens, Valves Festo…
PLC trung tâm điều khiển/ thu thập dữ liệu từ cảm biến và các thiết bị đo thông qua mạng Profibus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.