Hệ thống cảnh báo CO2 & CH4

Cung cấp và lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống cảnh báo an toàn – CO2 & CH4.

Cung cấp và lắp đặt  tủ điện, máng cáp cho hệ thống cảnh báo CO2 & CH4.
Lắp đặt hệ thống cảm biến CO2 & CH4 trên mặt bằng.
Đấu nối, chạy thử và đưa hệ thống vào hoạt động.

Leave a Reply

Your email address will not be published.