Dự án cung cấp và lắp đặt Hệ thống nguồn dự phòng

Tích hợp các thiết bị chức năng như biến tần, thiết bị sạc điện, bình điện thành một hệ thống nguồn dự phòng cho hệ thống camera giám sát

Mục đích: đảm bảo cung cấp nguồn điện cho hệ thống camera an ninh hoạt động trong mọi trường hợp.
Thiết bị sử dụng cho hệ thống nguồn dự phòng bao gồm biến tần (Efecto), ắc-quy (First Power), thiết bị đóng cắt (Schneider)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *