Hiện tất cả 3 kết quả

Đọc tất cả mã vạch 1D/2D phổ biến như code 128, QR code…
Quét các mã vạch 1D/2D trên tất cả bề mặt

Đọc tất cả mã vạch 1D/2D phổ biến như code 128, QR code…
Quét các mã vạch 1D/2D trên tất cả bề mặt

Cảm biến mã vạch 1D/2D tốc độ cao
Đọc tất cả mã vạch 1D/2D phổ biến như code 128, QR code…
Quét các mã vạch 1D/2D trên tất cả bề mặt: mạch in, kim loại…