Hiện tất cả 2 kết quả

Xử lý hình ảnh
Đọc code 1D, 2D
Mã hàng: B50M001

Image Processing VisionSystem+
Độ phân giải: 1280 × 1024 Pixel
Tốc độ chụp ảnh: > 50 fps