Hiện tất cả 2 kết quả

Hiển thị ngõ ra có độ phân giải cao
Hoạt động đơn giản thông qua màn hình hiển thị
Dãy nhiệt độ đo: 0…200°C

Độ chính xác cao
Cài đặt ở vị trí bất kỳ
Hoạt động dễ dàng thông qua hiển thị