Hiển thị kết quả duy nhất

Nhỏ gọn, được thiết kế có trọng lượng nhẹ – thậm chí phù hợp cho các ứng dụng robot
Độ phân giải chính xác trong phạm vi chiều rộng X (> 1200 điểm đo)