Hiện tất cả 3 kết quả

Điều khiển máy trong tầm tay của bạn
Quản lý máy trên màn hình

Góc nhìn rộng
Hơn 65000 màu
Lưu trữ tới 120 MB dữ liệu màn hình

Chủ động điều hành/ kết nối giữa các máy
Thiết kế giao diện dựa trên ứng dụng thực tế và yêu cầu khách hàng
Xử lý nhanh