Hiện tất cả 4 kết quả

Đơn giản và thân thiện với người dùng
Hiệu chỉnh ngõ vào dễ dàng
Lập trình bằng Ladder thân thiện với người dùng

6 interrupt input. Xử lý tốc dộ nhanh
2 ports giao tiếp RS-232C và RS-485
Cài đặt và hieernt hị màn hình LCD. Có thể dùng option Board

8 ngõ vào interrupt. Xử lý nhanh hơn gần 500 câu lệnh toàn hệ thống
2 cổng giao tiếp được tích hợp trên board là RS-232C hoặc RS-485

Chu kỳ nhanh nhất: 125 μs
256 trục đồng bộ
Điều khiển đồng bộ cho tất cả các thiết bị nối mạng