Hiện tất cả 4 kết quả

Thiết kế nhỏ gọn
4 cực tiếp điểm bằng bạc mạ vàng
Điện áp cuộn coil 24VDC

 

Thiết kế nhỏ gọn
4 cực tiếp điểm bằng bạc mạ vàng, 3A
Điện áp cuộn coil 220VAC

 

– Thiết kế nhỏ gọn
– 2 cực tiếp điểm bằng bạc nguyên chất, 5A
– Điện áp cuộn coil 220VAC
– Ổn định và tuổi thọ cao

 

Thiết kế nhỏ gọn
2 cực tiếp điểm bằng bạc nguyên chất, 5A
Điện áp cuộn coil 24VDC