Module chức năng - 2/4 x bộ đếm tiết kiệm 24 V, 1 kHz, 32 Bit

Bộ đếm được sử dụng để phát hiện các xung nhanh hơn chu kỳ của bộ điều khiển, tức là các tín hiệu đó bộ điều khiển sẽ không thể phát hiện chính xác và do đó cần phải được xử lý trước.

 Counter 2 Counter 3

Đặc tính:
- 2/4 bộ đếm trong 1 module.
- Bộ đếm 32 bit (+/- 231)
- Tần số đếm lên đến 1 KHz cho mỗi bộ đếm
- Các chức năng điều khiển PLC:
   • Bật / tắt chức năng đếm
   • Đặt lại giá trị đếm
   • Nạp giá trị đếm
   • Thay đổi chiều đếm
- Điện áp hoạt động 24 VDC
- 9 byte dữ liệu đầu vào (đếm và trạng thái)
- 10 byte dữ liệu đầu ra (chức năng reset đếm và điều khiển)

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1