Cảm biến quang của thế hệ tiếp theo

Công nghệ
- Cảm biến quang thế hệ tiếp theo được xem như là một tuổi mới của dòng cảm biến quang thông minh. (PNG//smart sensor)
- Mạng kết nối thông minh và học được ngôn ngữ cảm biến trong công nghiệp tự động là điểm mạnh của sản phẩm trên toàn thế giới trong tương lai.


Giao tiếp thông minh
- Nói và hiểu được ngôn ngữ của công nghiệp
- Truyền dữ liệu thông minh thông qua IO-Link & wTeach2

hinh1

- Giám sát điều khiển thông qua IO-Link, lên kế hoạch bảo trì và tránh dừng sản xuất.

Nhân đôi nhanh
Các thông số cài đặt cảm biến có thể được lưu lại một cách dễ dàng và nhân đôi cho các ứng dụng giống nhau. Rất tiết kiệm thời gian

hinh5

Hiệu suất cao

- Công nghệ mới cho hiệu suất tối đa
- Không ảnh hưởng lẫn nhau

hinh7

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1