Cảm biến khoảng cách hiệu suất cao_P1KY102

Cảm biến đo khoảng cách hiệu suất cao với kiểu dáng nhỏ gọn, xác định chính xác khoảng cách giữa cảm biến và vật thể trên cơ sở đo thời gian truyền đi.

 distance 1 distance 2

- 2 ngõ ra chuyển mạch độc lập nhau
- Giao tiếp IO-Link
- Phạm vi làm việc lớn
- Thiết kế thu nhỏ

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1