Cảm biến đo độ tương phản của vật

Trong các cảm biến phát hiện độ tương phản, mức độ sáng được đặt tới ngưỡng và so sánh với độ sáng của bề mặt vật liệu quét.
Ứng dụng để phát hiện:
- Vết rạch.
- Các bộ phận cực nhỏ ở tốc độ cao.
- Dây dẫn bằng kim loại.

contrast 2

Cảm biến đo tương phản xuất tín hiệu điện áp từ 0 đến 10 V tỉ lệ với độ sáng đo được. Các vật thể càng sáng thì tín hiệu điện áp ngõ ra càng cao.
Ứng dụng:
- Theo dõi điều kiện sấy.
- Sắp xếp các vật thể có độ tương phản khác nhau.

Kontrastsensoren

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1