Tin mới

Bộ cảm biến Fork được thiết kế để phát hiện nhãn có hay không trong quá trình đóng gói
Chẩn đoán lỗi bởi mô-đun hoặc controller Hệ thống mô-đun - ứng dụng độc lập với cấu trúc ▪ FIX - Các mô-đun với dòng tải cố định hoặc chỉnh…
Với độ rộng fork từ 50 đến 220 mm, cảm biến fork laze cho phép việc kiểm soát chất lượng chính xác và linh hoạt.
PN/CAN GatewayVới gateway PN/CAN mới này thì việc kêt nối các thiết bị CANopen với PROFINET một cách dễ dàng và đơn giản
Bộ điều khiển nhiệt độ có thể lập trình - PCA1
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1