Tin mới

B50M001 là Smart camera weQube của Wenglor, có nhiều chức năng: • Xử lý hình ảnh• MultiCore technology• Có khả năng nhận dạng ký tự bằng quang học (OCR) • Đọc…
* Theo tiêu chuẩn mới: - Các bộ điều khiển hiển thị số BCx2 của Shinko là sản phẩm kế thừa của dòng JC. - Được cải tiến đáng kể…
WALL IE, là một tường lửa và cầu Ethernet công nghiệp mới, giúp việc tích hợp mạng lưới các thiết bị máy móc của bạn vào một mạng lưới sản…
Emparro là một dòng sản phẩm mới của Murrelektronik. Phát triển mới của bộ nguồn Emparro 3 pha là có thể dùng cho các ứng dụng 24V là yếu tố…
MICO Classic là mô-dun phân chia điện thông minh của Murrelektronik được dùng cho 24 V DC.  Bộ này theo dõi dòng lên đến 4 kênh. Nó báo đèn khi…
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1